Tekrar Merhaba

Yaklaşık üç haftadır sitem kapalıydı. Kullanmadığım ama yüklü olan eklentileden birindeki bir açık sebebiyle site içerisinde bazı dosyaların enfekte olduğunu fark ettim ve site içeriğini sunucu içinde güvenli bir alana taşıdım.

Hem sağlık sorunu hem de işlerin yoğunluğu sebebiyle düzeltmeye fırsat bulamamıştım.

Bugün hem yeniden kurulum,  gerekli güvenlik önlemleri ve bazı düzenlemeler yaparak siteyi yeniden aktif ettim. Böylece site sanki daha hoş ve sade oldu gibi. 🙂

Hayırlısı olsun.

OU (Organizational Unit) nasıl silinir?

Active Directory üzerinde OU silme işleminde you don’t have sufficient privileges to delete or this object is protected from accidental deletion hatası ile karşılaşılabiliyor. Bu hatayı aşağıdaki basit işlem ile çözebiliriz

You do not have sufficient privileges to delete “OU Name” , or this object is protected from accidential deletion

Active Directory Users and Computers ‘i açalım, View menüsünden Advanced Features bölümünü işaretlleyelim

Silmek istediğimiz OU üzerinde sağ tıklama ile Properties bölümüne girelim,

Object Sekmesini açalım,  “Protect object from accidental deletion” Seçeneğini kaldıralım.

Bu işlem sonunda artık Organizational Unti silebiliriz.

25-11-2019

VMWare imajını VirtualBox imajına dönüştürme

VMWare sanal makinamızı VirtualBox üzerinde çalıştırmak için, VMWare imajımızı Open Virtualization imajına çevirmemiz gerekir.
Bu dönüşüm için VMWare içinde gelen ovftool aracını kullanabilirz. Ben dönüştürme işlemimize VMWare Player üzerinde devam edeceğim.

Hadi başlayaım!

Dönüştürme işlemine başlamadan evvel sanal makinemizin kapalı durumda olması gerekiyor (1)

Sanal makinamız bekleme durumunda bırakılmış ise makineyi çalıştırıp kapatmamız gerektiğini unutmayalım.

VMWare Player altındaki OVFTool aracını C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\OVFTool\ dizininde bulabilirsiniz. OVFTool klasörü üzerinde Sağ Tıklayalım ve Powershell penceresini burada aç seçeneği ile Powershell Komut penceresini açalım (yada Win7 ile çalışıyorsanız Komut Penceresini açabilirsiniz)

(2)

Komut penceresinde vermemiz gereken komut şu biçimde olmalıdır:

PowerShell için : .\ovftool.exe "kaynak_dosya_adi.vmx" hedef_dosya_adi.ovf

Komut Penceresi için: ovftool.exe "kaynak_dosya_adi.vmx" hedef_dosya_adi.ovf

Bizim dosyamız C:\WMConverted klasöründe machine.vmx isminde ise, vermemiz gereken komut şu şekilde olmalıdır (PShell) :

.\ovftool “C:\VMConverted\machine.vmx” C:\VMConverted\VBoxMachine.ovf   (3)

(Eğer disk açılamıyor hatası alıyorsanız bu sanal makinenizin hâlen çalışıyor olduğunu gösterir. Makinenizin kapandığından emin olup yeniden deneyin)


Görseldeki örnekte sanal makine imaj adı muhasebe-smm.vmx dir

Dönüştürme işleminin ilerleme durumunu Disk Progress: % satırında görebilirsiniz. (4)

İşlem tamamlandıktan sonra VirtualBox yöneticisi dosya menüsünden yeni makine imajımızı import edebiliriz.

VirtualBox Dosya menüsünden içe aktar’ı seçiyoruz (5)

Açılan diyalog penceresinden gözat simgesine tıklıyoruz (6) ve dosya seçim diyaloğundan dönüştürülen makinemizi seçerek ilerliyoruz (7-8)

dosya seçim diyaloğundan dönüştürülen makinemizi seçerek ilerliyoruz (8)

 Son aşamada Sanal makinemizin özellikleri ve değiştirebileceğimiz bazı ayarlar sunuluyor.
Bu ayarları aktarım tamamlandıktan sonra değiştirmek daha doğru olacağı için, hiç bir şeye dokunmadan içe aktarma işlemini başlatıyoruz (9)

İşlem sonucunda Sanal makinemiz VirtualBox üzerinde çalışmaya hazır halde (10 – 11)

Eğer Sanal makine açılışı sırasında 64 bit hatası alırsanız çözüm çok basittir.

Sanal Makine ayarlarına girin (12), Genel sistem bilgisi ayarlarından Sistem Türü olarak Microsoft Windows’u,
Sürüm olarak Windows 10 (64-bit)!i seçin (13)
(yada kullandığınız sistem her ne ise buna göre ayarlayın Örn: Linux, 64-bit gibi)

VE Sonuç 🙂 

Mehmet Şevket Eygi – Bir güzel adam daha göçtü bu yalan dünyadan

Bir güzel adam, bir ulu çınar, bir islam alimi, Peygamberin yolunda mütevazi bir müslüman, bir Osmanlı beyfendisi idi o.  Allah mekanını cennet, makamını âli eylesin. Peygamber efendimize ve onun mürşid-i kamillerine komşu eylesin.

Bir babanın oğluna ettiği Nasihatler gibi yazdığı son makalesini olduğu gibi buraya koyuyorum ki Akılsızlardan olmamak için ara sıra okuyup kendimize bakalım ve çeki düzen verelim..

MEHMET ŞEVKET EYGİ’NİN SON YAZISI

Akıl çarşıda pazarda para ile satılmaz. Dünyanın en zengini olsan parayla bir zerre akıl satın alamazsın. Akıllanmanın, aklını geliştirmenin bir tek yolu vardır, o da İslamî eğitimdir.  (Gerçek İslamî eğitim, sahtesi yetersizi değil.)

Doğru, gerçek İslam seni akıllı yapabilir. Bu nasıl olur?

1.Bunun için gerçek İslam hocalarından ve üstadlarından ders alman gerekir.

2.Bu hocalar, üstadlar, mürşidler insanların en akıllısı Muhammed aleyhisselamla irtibatlıdır. Üstadları odur. Bu ilmi sana nakl ederler.

3.Aklı geliştirmenin ve olgunlaştırmanın kaynağı Allah’ın kitabıdır. Hocaların, üstadların ondaki ilimleri nasibin ne kadarsa sana kazandırır.

4.Aklın Kitab ve Nübüvvet nuruyla aydınlanınca terakki (ilerleme) başlar.

5.Aklını mantık öğrenerek geliştirebilirsin. Mantık doğru düşünmek, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmek, düşünürken yanılmamak ilmidir. Mantık sistemlerinin en üstünü İslam Mantığıdır. Ehliyetli ve liyakatli hocasını/üstadını bulup bu ilmi tahsil etmelisin.

6.Aklın en büyük aleti ve vasıtası lisandır. Üç yüz kelimelik çarşı pazar sokak iletişim diliyle aklını geliştiremezsin. On binlerce kelimeden ve terimden oluşan zengin edebî lisana vakıf olmalısın.

 

7.Aklın türleri vardır. Şeytanî akla değil, Rahmanî akla sahip olmalısın.

8.Aklın ana kaynaklarından biri faydalı ve hayırlı kültürdür. Onu edinmelisin.

9.Kültür kuru niyet ve hevesle elde edilmez. Ona sahip olmak iğne ile kuyu kazmak kadar zordur.

10.Aklın gelişmesi, ilerlemesi, yükselmesi, olgunlaşması için irfan sahibi olman gerekir. İrfansız akıl yeterli olmaz. Menzile ulaştırmaz.

11.Bugünkü lâdinî eğitim seni akıllı yapmaz, aksine aklını köreltir.

12.Paralel ve alternatif bir eğitim alman gerekir.

13.Temel kural: Aklı yetersiz olan ehliyetsiz ve liyakatsiz hocalar ve muallimler akıllı öğrenciler yetiştiremez.

14.Resulullaha biatli ve onunla irtibatlı olmayan hocalar sana fazla bir şey kazandıramaz.

15.Dünya kadar ilmin olsa, onun hayata uygulamazsan akıllı olmazsın, akıllı sayılmazsın.

16.Rahmanî akıl Rahman’a, şeytanî akıl şeytana götürür.

17.Kişinin ne mal olduğu, kıymeti, rütbesi, derecesi aklından belli olur.

18.Parası, serveti, zenginliği aklından kat kat fazla. Yandı o adam.

19.Ehl-i dünyanın akılları kıt ve güdük olduğu için ahirete sırt çevirmişler, dünyaya dönmüşler.

20.Akıl dinin kaynağı değildir ama en büyük alet ve vasıtasıdır.

21.Şeytanî, dünyevî akıl ne kadar yüksek olursa olsun, ebedî mutluluğa değil, ebedî felaket ve hasarete (zarar ziyana) götürür.

22.İcazetsiz hocalar ve muallimler seni akıllı yapamaz, aksine akılsız yapar.

23.Kimler akılsızdır: Din sömürüsü yapanlar akılsızdır… Arivistler akılsızdır… Ahireti unutan ehl-i dünya akılsızdır… Yaşamak için yemeyen, yemek için yaşayanlar akılsızdır… Devamlı gıybet edenler, dıştan sofu ve dindar görünseler bile süper akılsızdır… Eviyle, yazlığı ile otomobiliyle, lüks mobilyalarıyla, cep telefonu ile övünenler, böbürlenenler hem akılsız, hem beyinsizdir… Dindar geçindiği halde beş yıldızlı içkili, fuhuşlu mekânlarda konaklayanlar akılsızdır… İhtiyacının çok üzerinde statü için çok pahalı, çok israflı, çok lüks otomobil alanlar akılsızdır… Cemaat tarikat hizip fırka holiganlığı militanlığı yapanlar akılsızdır…

24.Akılsız, bilgisiz, yarı cahil kimseler hizmet ederken İslam’ın ve tasavvufun içini boşaltır, dine ve Ümmete büyük zarar verir.

25.Dinde reform, yenilik, değişim istemek büyük akılsızlıktır. Dinin reforma ihtiyacı yoktur, aklı ve kültürü yetersiz Müslümanların reforma ve ıslaha ihtiyaçları vardır.

26.Sünneti tamamen veya kısmen inkâr, ret ve tekzip etmek büyük akılsızlıktır.

27.İslam feministleri akıllı Müslüman değil, akılsız Müslüman’dır.

28.Aklı yeterli Müslüman mutlaka Ümmet birliği, ittihad-ı İslam ve İmamet şuuruna sahip olur.

29.Kişinin aklını geliştirmek için faydalı, hayırlı, nurlu kitaplar okuması gerekir. Böyle kitapları okuyanlar akıllanır, okumayanların akılları dumura uğrar, güdükleşir.

30.Aklı olmayanın dini de yoktur.

31.Akılsız Müslüman yarı Müslüman’dır.

32.Akılsız Müslüman en başta kendisine zarar verir.

33.Bütün İmanî, İslamî, Kur’anî, Nebevî, Şer’î hizmetleri; akıllı, kültürlü, ahlaklı, ehliyetli, liyakatli, icazetli Müslümanlar görmelidir.

34.Akıllı, kültürlü insanlardan oluşan toplumlar dünya işlerini başarı ile tanzim eder, görür.

35.Hikmetli söz: Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

36.Ne garip bir tecellidir ki, Japonya, Yeni Zelanda gibi gayr-i müslim ülkelerde, İslam dünyasındakinden fazla selim akıl var.

37.Dünyada çeşitli İslam yorumları ve uygulamaları var. Selim akıl, bunlar içinden Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in en doğrusu olduğunu anlar ve onu seçer.

Cenab-ı Hak bize akıl, akl-ı selim, ilim irfan, müspet ve faydalı kültür, islamî vizyon nasip etsin. Aksi takdirde işimiz çok zordur. Tembel tembel armut piş ağzıma düş diye beklemeyelim. Aklımızı geliştirmenin, kültürümüzü artırmanın, ilim irfan sahibi olmanın yollarını arayalım, bulalım, gereken dersleri üstadlarından alıp öğrenelim, ne yapmak gerekiyorsa onları yapalım.

Windows Klavye Çalışmıyor Çözümü (Windows 7/8/10)

klavye sorunu

Son Windows update sonrasında Bilgisayar yada notebookunuzda klavyenizin durduk yere çalışmaması sorunu yaşıyorsanız çözüm çok basit.

Aşağıdaki adımları takip ederek bu sorunu sözebilirsiniz.

(Komutları kullanmak için windows sanal klavyeyi kullanabilirsiniz.)

Hadi başlayalım 🙂

Başlat >> Çalıştır (yada Win+R) (Yada Windows 10’da Start Butonuna  sağ tıklayıp Çalıştır/Run tıklayın)

Start-Run

Açılan kutucuğa Regedit yazın ve OK leyin

run

1- Bilgisayar >>> Hkey_Local_Machine >>System >>CurrentControlSet>>Control\Class  Bölümüne girin

İngiilzce Sisteminiz varsa (Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class )

windows klavye problemi çözümü

2- {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Anahtarını bulun

3- UpperFilters bölümünü bulun

4- ve içeriğine kbdclass değerini ekleyin (Başka değerler var ise hepsini silip sadece kbdclass değerini bırakın.

Bu işlemden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın..

Bilgisayarınız yeniden açıldığında klavyenizin sorunsuzca çalıştığını göreceksiniz.

Bu basit işlem soncunda Windows 10 Klavye çalışmama sorununuz çözülmüş olacaktır 🙂

Hayat

Hep ağlamakla ömür geçer mi?
Yada hep gülmekle?.
Öyle yada böyle..
Bakıyorsun ömür geçmiş, günler günleri kovalamış; bazılarıa göre koca, bazılarına göre ise kısacık ömür bitivermiş.. Geri dönüp baktığında göreceğin şey sadece o iyi yada kötü, gülüp yada ağladığın hatıralarından başka bir şey değil..
Ömür boyu insan birşeylerin peşinde koşar. koşar ama sonuç bazılarımız için aslında hep yerinde saymaktan ibarettir.

Hep mutluluğu ararız.. Hep daha fazlasını isteriz yılmadan usanmadan.. Peki ya sonra?
Dönüp bakarız ki gençlik gidiyor ömür bitiyor… Hepsi bizim için ve bizimle değil mi oysa?
Hayaller, korkular, ümitler, hüzünler, sevinçler, zenginlik, fakirlik.. Varlık yada Yokluk..

Öyle yada böyle, geçiyor işte ömür.. Ardımızdan hoş bir sada bırakabilmek, “iyiler ile beraber anılabilmek” mesele..

Bugün takılıverdi birden dilime..


SerdarSahin.net

Hani fani bu hayat ümit bağlayamam
Olmadı diye oturup ağlayamam
Gönlü geniş olan sükutu öğrensin
Sevgimi yok yere ele bağlayamam
Gelir ümidiyle hayallere sığınamam
Kemale eren kendinden versin

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem
Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Ben dalkavuk olanı hizaya getiremem
Sorma bana ben görünmezi göremem
Merak eden kendine yönelsin
Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem
Geçici şeylere heves edip üzülemem
Fikrim hevesimi alt etsin

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem
Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Ben gözü görmeyene resim gösteremem
Değerimi bilmeze değer öğretemem
O önce e haddini öğrensin
Biten sevgiye imrenip özenemem
Boş sözü duyup düstur edinemem
Neden kendine ah etsin

Bildim, lakin söyleyemem
Gördüm, ama izah edemem
Dünya, senle baş edemem
Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem

Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Hani fani bu hayat ümit bağlayamam
Olmadı diye oturup ağlayamam
Gönlü geniş olan sükutu öğrensin
Sevgimi yok yere ele bağlayamam
Gelir ümidiyle hayallere sığınamam
Kemale eren kendinden versin

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem
Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Ben dalkavuk olanı hizaya getiremem
Sorma bana ben görünmezi göremem
Merak eden kendine yönelsin
Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem
Geçici şeylere heves edip üzülemem
Fikrim hevesimi alt etsin

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem
Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Ben gözü görmeyene resim gösteremem
Değerimi bilmeze değer öğretemem
O önce e haddini öğrensin
Biten sevgiye imrenip özenemem
Boş sözü duyup düstur edinemem
Neden kendine ah etsin

Bildim, lakin söyleyemem
Gördüm, ama izah edemem
Dünya, senle baş edemem
Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem

Zaman, öylede geçiyor
Hayat, böylede bitiyor
Bitsin, umudum cennetten

Nostaljik MP3 Player – TGMPlayer

Geçen gün arşivimi karıştırırken çok eski bir projeye denk geldim.
Windows 10 bir deneme yapayım dedim; halen sorunsuz çalışıyor.
Delphi power 😆

O zamanlarda bir forum sitemiz vardı, onun adıyla bir MP3 Player projesine başlamıştım. Forum felan kapatıldı, Tamalanamadı yarım kaldı..

Arayüzü Angel isimli arkdaşımız photoshopla yapmıştı kulakları çınlasın 🙂

Biraz nostalji olsun isteyenler için dosya linki aşağıda. Zip içindeki tek dosyayı (TGMPlayer.exe) çalıştırmanız yeterli.

İndirmek için TIKLAYIN.

Tgm Player

 

 

Windows 10 RDP Bağlantı Kimlik Denetimi Hatası

Merhaba,

Windows 10 yeni yüklemiş yada Windows’unuzu güncellemiş iseniz Windows 10 ile eski
Windows sürümleri arasındaki RDP (uzak masaüstü bağlantısı) bağlantılarında kimlik denetim
problemleri yaşıyor olabilirsiniz.


Sorun CreedSSP bileşenindeki bir güvenlik açığı sebebiyle Microsoft’un yayınladığı güncelleme sebebiyle oluşuyor.. Sunucunuz yada istemcinizden biri güncellemeyi almadığı için kimlik denetim hatasıyla karşılaşıyor
ve bağlantı sağlayamıyorsunuz.

Problemin çözümü için Basit birkaç işlem gerekli. Grup ilkesinde CreedSSP’i aktif etmeniz ve Registry’e ilgili kaydı girmeniz gerekiyor.

Çözüm için ;
Windows 10 makinenizde “Yerel Grup ilkesi düzenleyicisi“ni açın

Başlat-> Çalıştır ->Gpedit.msc yazın ve Enter‘e basın

Açılan pencereden “Yönetim Şablonları” altından “Sistem” (1) alanına girin,
ardından Sistem detaylarında “Kimlik Bilgileri Yetki Aktarımı” (2) alanını çift tıklayarak açın.

Açılan bölümden “Şifreleme Oracle Düzeltme” (3)  alanına çift tıklayarak girin

Açılan pencerede “Etkin” (4) seçeneğini işaretleyin, “Uygula” (5)  ‘ya basın ardından “Tamam” (6)’a basarak pencereyi kapatın.

Yerel Grup ilkesi düzenleyicisi ile işimiz bitti.

Şimdi Başlat manüsüne Sağ Tıklayın ve açılan seçeneklerden “Windows Power Shell (Yönetici)” ‘yi çalıştırın

Açılan pencereye aşağıdaki kodu yapıştırın ve Enter‘a basın.

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Bilgisayarınızı yeniden baştatın.

Windows Sisteminiz açıldığında RDP bağlantısını sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

 

 

Serdar Şahin Youtube Kanalı Yayında

Youtube kanalım ilk 3 video ile yayında

Youtube kanalımda Cep telefonu tamiri ve teknolojiye, sanata ve hayata dair yorumlarım ile karşınızda olacağım.

Güncellemeler için kanalıma abone olabilirsiniz

Youtube Kanal adresim :

https://www.youtube.com/user/kahanbeys

ilk video Kaydını şarj entegresi arızalı olan bir Samsung SM-J500H cihazın tamiri üzerine yaptım.

SM-J500H Şarj Entegresi değişimi - SM-J500H Charge Ic Repair

SerdarSahin.net

Flagfox güncellendi

Firefox 57 Sürüm ile eski teknoloji sayılan birçok eklenti pasif hale gelmişti. Bunlardan biri de yılardır kullandığımız çevirisini yaptığım eklenilerden biri olan Flagfox idi.

Flagfox 6 sürümü ile artık Firefox 57+ üzeri ile uyumlu hale getiridi.

Flagfox’un yazarı Dave G. ‘in sayfasına  https://flagfox.wordpress.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Eklentiyi indirmek için https://addons.mozilla.org/addon/flagfox/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

flagfox